Cennik

Okresowe badania techniczne

1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00 zł
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 163,00 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
1.13 motorower 50,00 zł
1.14 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł mijania 14,00 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
2.6 toksyczności spalin 14,00 zł
2.7 poziomu hałasu 20,00 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł mijania 14,00 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
2.6 toksyczności spalin 14,00 zł
2.7 poziomu hałasu 20,00 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
6.8 w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
6.9.1 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł
6.9.2 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł
6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł
6.11 pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) 50,00 zł
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. „S”) 120,00 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00 zł

Usługi dot. klimatyzacji

Napełnienie układu jednostrefowego z uzupełnieniem: czynnika R134A, oleju, czynnika UV    130,00 zł
Napełnienie układu dwustrefowego z uzupełnieniem: czynnika R134A, oleju, czynnika UV    160,00 zł
Odgrzybianie uładu AC      70,00 zł
Sprawdzenie szczelności układu AC azotem      60,00 zł
Ozonowanie pojazdu      30,00 zł
Wymiana filtru pyłkowego (wg czasu roboczogodzin) 100zł/h

Usługi dodatkowe

Kontrola samochodu przed zakupem      90,00 zł